| | | |

|
|
|
|
|
|:

 


" " ( )
 


2012

  .

().       

-

  .

 

 

/
         
1 2010 .. ..  89
2 2008 .. ..  88
3 2009 ..  86
4 2007 .., . ..  83 II  
5 2007 . ..  81 II   
6 2010 ..  76 II  III
7 2011 ..  75 II 
8 2011 ..  75 II   
9 2009 .. 75 II   
10 2010 ..  73 II   
11 2008 ., .. ..  73 II     
12 2007 . ..  72 II   
13 2011 ..  71 II 
14 2007 .. 71 II   
15 2010 ..  70  II   
16 2008 ..  70  II   
17 2011 .. 75 III  
18 2010 ..  71  III   
19 2007 . ..  71  III   
20 2011 ..  70 III   
21 2011 ..  70 III   
22 2008 ., .. ..  70 III  
23 2003 . ..  68 III 
24 2010 ..  67 III   
25 2008 .. ..  67 III   
26 2010 ..  67 III   
27 c 2009 .. 67 III   
28 2010 .. 62 III   
29 2011 ..  61 III  
, " ", 
. , "".
30 2009 .. 75 II  .
31 2011 .. 71 III  .
32 2011 .. 70 III  .
33 2009 .. 67 III  .
34 2011 .. 63 III  .
35 2011 .. 60 III .  

 

" ."

  , 2007
 http://spaniel-sib.ru Email: spaniel-sib@bk.ru